Premium partners
categories

Uppsala Universitet
Uppsala universitet antar framtidens utmaningar. Forskningens bredd ger styrka och möjligheter. Vid Uppsala universitet pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor - forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling
Hemsida
Facebook
Twitter
Articles
Technology
5 December 2017
Ökad förståelse för hur framtidens material ska designas för industriella applikationer
Health
5 December 2017
Psykisk ohälsa kan överföras till nästa generation
Medicine
22 November 2017
Vanliga former av cancer kan upptäckas tidigt genom blodprov
Medicine
8 November 2017
Ny metod gör det möjligt att reda ut komplex genetik
Medicine
7 November 2017
Viktigt Cancerproteins evolution kartlagd
Medicine
3 November 2017
Hur kan vi förbättra CRISPR-Cas9 för att göra gensaxen snabb och säker?
Health
19 September 2017
Ny behandling underlättar matchning vid njurtransplantation
Technology
18 September 2017
Morgondagens organiska batterier
Medicine
11 September 2017
Many lifestyle factors influence the genetic effects
Health
7 September 2017
Ny resurs förenklar diagnosering av ärftliga sjukdomar
Medicine
31 August 2017
Diagnos av antibiotikaresistens på under 30 minuter
Society
27 July 2017
Women’s labor market integration as the core of the Swedish welfare state
Economics
20 July 2017
Strategisk bevarandeplanering behövs i nationell strategi för spelindustrin
Medicine
28 June 2017
Är Cannabis ett läkemedel?
Medicine
26 June 2017
Hur ser kontrollrummet ut i en E. coli-bakterie?
Medicine
29 May 2017
Ny metod har stor potential att spara resurser till förmån för tidig diagnostik och behandling
Economics
3 May 2017
Ny studie analyserar brister i metod som används för att uppskatta skattefusk
Health
20 February 2017
Ny forskning om komplikationer vid reumatisk sjukdom
Culture
22 July 2016
Språket upprätthåller och utmanar rasistiska världsbilder
Health
22 June 2016
En hög andel fett i maten kan leda till framtida risk för undernäring hos äldre
Medicine
10 May 2016
Biologiska läkemedel hos U-FOLD forskare
Society
10 May 2016
Ofridstid – Fäders våld, staten och den separerande familjen
Learning
15 June 2016
Pekplattor kan vara extra bra för flerspråkiga barn
Author