Premium partners
categories

Uppsala Universitet
Uppsala universitet antar framtidens utmaningar. Forskningens bredd ger styrka och möjligheter. Vid Uppsala universitet pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor - forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling
Hemsida
Facebook
Twitter
Articles
Medicine
29 May 2017
Ny metod har stor potential att spara resurser till förmån för tidig diagnostik och behandling
Technology
5 May 2017
Morgondagens batterier
Economics
3 May 2017
Ny studie analyserar brister i metod som används för att uppskatta skattefusk
Medicine
12 April 2017
Blodprov kan användas för att tidigt upptäcka vanliga former av cancer
Health
20 February 2017
Ny forskning om komplikationer vid reumatisk sjukdom
Medicine
17 February 2017
Cannabis är inte ett läkemedel
Society
5 October 2016
Women’s labor market integration as the core of the Swedish welfare state
Health
24 August 2016
Hur ser kontrollrummet ut i en E. coli-bakterie?
Society
6 July 2016
Det svenska spelarvet: Strategisk bevarandeplanering behövs i nationell strategi för spelindustrin
Culture
22 July 2016
Språket upprätthåller och utmanar rasistiska världsbilder
Health
22 June 2016
En hög andel fett i maten kan leda till framtida risk för undernäring hos äldre
Medicine
10 May 2016
Biologiska läkemedel hos U-FOLD forskare
Society
10 May 2016
Ofridstid – Fäders våld, staten och den separerande familjen
Learning
15 June 2016
Pekplattor kan vara extra bra för flerspråkiga barn
Author