Premium partners
categories

Swedish Brain Power
Demens är vår snabbast växande folksjukdom och orsakar både stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Varje år insjuknar ca 25 000 personer i vårt land och antalet demenssjuka personer i Sverige beräknas till ca 160 000. Den årliga samhällskostnaden för demenssjukdomar beräknas till över 63 miljarder kronor. Vi har med andra ord inte råd att inte satsa på forskning om dessa sjukdomar.
Articles
Author