Premium partners
categories

SOM-Institutet
Sedan 1986 har SOM-institutet samlat in data för forskning och presenterat årliga trendanalyser inom samhälle, opinion och media.
Hemsida
Twitter
Facebook
Articles
Society
24 May 2017
Lägre förtroende för kommunnivån än för riksnivån
Society
23 May 2017
Den sociala sammanhållningen fortsatt stark i Sverige
Author