Premium partners
Kategorier

RISE Jordbruk och livsmedel
RISE Jordbruk och livsmedel bedriver forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från primär jordbruksproduktion ända till konsumentledet. Vi driver konsument- och målgruppsefterfrågad utveckling av säkra, hälsosamma och hållbara livsmedel.
Artiklar
Nature
30 maj 2017
Konsumtionen av sjömat i Sverige ökar
Relaterade Författare