Premium partners
categories

RISE Jordbruk och livsmedel
RISE Jordbruk och livsmedel bedriver forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från primär jordbruksproduktion ända till konsumentledet. Vi driver konsument- och målgruppsefterfrågad utveckling av säkra, hälsosamma och hållbara livsmedel.
Articles
Nature
30 May 2017
Konsumtionen av sjömat i Sverige ökar
Author