Premium partners
categories

Linköpings Universitet
Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjör. Vi bedriver forskning inom en mängd områden och här finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och handikappvetenskap.
Facebook
Twitter
Hemsida
Articles
Health
12 December 2017
Ny studie skapar förutsättningar för läkemedelsutveckling mot epilepsi
Medicine
19 October 2017
Kortisonbehandling kan ha läkande effekt på senskador
Health
12 September 2017
Tarmen reagerar annorlunda på baktierer hos patienter med sjukdomen IBS
Medicine
2 May 2017
Hearing loss makes your brain work overtime
Medicine
31 January 2017
Hjärnans aktivitet kan avgöra om du blir bra av KBT för socialt ångest
Technology
18 November 2016
Byggbranschen är i stort behov av bättre planering
Health
17 November 2016
Ny diagnostik och bättre träningsmetoder för whiplashskadade
Society
13 July 2016
Elevers perspektiv på mobbning
Author