Premium partners
categories

Future Energy
Forskningsprofilen fokuserar på att öka andelen förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö i samarbete med näringslivet. Forskningsprojekten inom profilen handlar bland annat om hur förnybar energi kan utvinnas ur alger och bakterier, eller hur hushåll kan bli mer energismarta.
Articles
Nature
6 February 2017
Dagens elnät står inför stora utmaningar
Nature
1 February 2017
Byggnader står för 33 procent av växthusgasutsläppen i Europeiska Unionen
Technology
2 December 2016
Future Energy leder stort projekt inom Horizon 2020
Author