Premium partners
categories

Double Bond Pharmaceutical
Double Bond Pharmaceutical är ett snabbväxande läkemedelsföretag som utvecklar och kommersialiserar först-in-class metoder för behandling av olika typer av cancer, infektioner, autoimmuna sjukdomar samt andra livshotande sjukdomar. Företagets främsta mål är att förse patienter och marknaden med mer effektiva och säkra produkter framförallt inom de områden där dessa behov inte har uppnåtts eller är otillfredsställande. Besök vår hemsida för mer information.
Hemsida
Blogg
Twitter
Linkedin
Articles
Author