Premium partners
categories

25 August 2017
P-piller kopplas till minskad risk för ledgångsreumatism

Foto: Thomas Griezbeck

En stor observationsstudie av forskare vid Karolinska Institutet visar att p-pilleranvändning, men inte amning, kan kopplas till signifikant lägre risk att utveckla ledgångsreumatism. Resultaten publiceras i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases.

Forskarna analyserade data från det svenska EIRA-projektet (Swedish Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis) för att utreda om det finns ett samband mellan ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och p-pilleranvändning och/eller amning bland vuxna kvinnor med minst ett barn. Studien omfattade kvinnor bosatta i delar av södra och mellersta Sverige mellan 1996 och 2014. Under denna tidsperiod diagnostiserades 2641 kvinnor med ledgångsreumatism, och dessa matchades sedan med 4251 slumpmässigt utvalda kvinnor i samma ålder (kontrollgrupp).

Signifikant lägre risk

Kvinnorna svarade på frågor om bland annat p-pilleranvändning, livsstil, utbildning och huruvida de hade ammat sina barn eller inte. Dessutom togs blodprover för att kontrollera förekomsten av så kallade ACPA-antikroppar (anti-citrullinated protein antibodies). Nio av tio personer som testas positiva för ACPA-antikroppar har ledgångsreumatism och närvaron av dessa antikroppar kan tyda på mer allvarlig sjukdom.

Risken att utveckla ACPA-positiv ledgångsreumatism var 15 procent lägre hos aktiva p-pilleranvändare och 13 procent lägre hos tidigare p-pilleranvändare jämfört med kvinnor som aldrig hade tagit p-piller. P-pilleranvändning i mer än sju år var förknippad med 19 procent lägre risk för att utveckla både ACPA-positiv och ACPA-negativ ledgångsreumatism. Eftersom det är en observationsstudie kan dock inga säkra slutsatser dras om orsakssamband, dessutom saknade forskarna information om p-pillertyp och dos.

Amning gav inte samma effekt 

Även kvinnor som hade ammat minst ett barn tenderade att ha lägre risk att utveckla ledgångsreumatism, men denna koppling var inte signifikant efter justering för andra potentiellt påverkande faktorer.

Referens: Oral contraceptives, breastfeeding and the risk of developing rheumatoid arthritis: results from the Swedish EIRA study Annals of the Rheumatic Diseases, online augusti (2017)

Written By
Popular
Society
7 August 2017
Board Leadership and Innovation in SMEs
Medicine
8 June 2017
Showing location of proteins in cells opens a new chapter in human biology
Society
12 July 2017
Can the Welfare State survive?
Written By
Popular
Society
7 August 2017
Board Leadership and Innovation in SMEs
Medicine
8 June 2017
Showing location of proteins in cells opens a new chapter in human biology
Society
12 July 2017
Can the Welfare State survive?
Related Articles