Premium partners
categories

30 May 2017
Konsumtionen av sjömat i Sverige ökar

Foto: Garry Night

Konsumtionen av sjömat (fisk och skaldjur) i Sverige ökar. Svenskarna äter nu 11 kilo sjömat per person och år, en siffra som motsvarar 25 kilo hel fisk och skaldjur. Forskare på RISE har kartlagt vilka arter och volymer som konsumeras i Sverige, och efterlyser bättre statistik om var och hur sjömaten odlas eller fångas.

Sjömat är generellt sett bättre än kött både för hälsa och miljö. Men det är av stor betydelse vilken sjömat vi väljer, därför är det viktigt att veta mer om vad vi konsumerar och vad som styr våra val. För det behövs tillförlitlig statistik.

Jag har tillsammans med min kollega Kristina Bergman kartlagt den svenska sjömatsmarknaden på uppdrag av Världsnaturfonden WWF i samarbete med forskningsprojektet SEAWIN.

I dag importerar vi 75 procent av sjömaten vi äter, och 40 procent av sjömaten är odlad, resten är vildfångad. Odling av fisk och skaldjur i Sverige är en sektor som har en stor utvecklingspotential. 

I projektet SEAWIN ska vi kartlägga konsumtionen av sjömat och dess nuvarande miljöpåverkan för att sedan styra konsumtionen mot mer hållbara produkter, som har fiskats eller odlats så effektivt som möjligt. Det kan till exempel handla om innovativa former av vattenbruk eller fiske med skonsamma fiskemetoder. Många arter som torsk, Pangasius, räkor och musslor kan produceras på många olika sätt med stor skillnad i miljöpåverkan, utan att konsumenterna märker så stor skillnad. Vi ska undersöka vilka alternativ som är mest hållbara, och hur man kan få konsumenter att välja dessa.

I kartläggningen insåg vi hur många olika arter vi äter. Inte mindre än 100 arter av sjömat konsumeras i Sverige idag. Några få arter står dock för det mesta av konsumtionen: lax, torsk och sill. Importstatistiken visade även att några arter som är relativt nya på den svenska marknaden har ökat snabbt, som t.ex guldsparid och nilabborre. 

Läs rapporten: Svensk konsumtion av sjömat – en växande mångfald

Mer information om projektet finns på http://seawin.earth/ 

Written By
Partner
Popular
Society
12 July 2017
Can the Welfare State survive?
Medicine
8 June 2017
Showing location of proteins in cells opens a new chapter in human biology
Economics
24 April 2017
How NGOs succeed in changing global policy
Written By
Partner
Popular
Society
12 July 2017
Can the Welfare State survive?
Medicine
8 June 2017
Showing location of proteins in cells opens a new chapter in human biology
Economics
24 April 2017
How NGOs succeed in changing global policy
Related Articles