Premium partners
categories

12 June 2017
Follicum breddar med ny indikation

Foto: Freddy Billqvist

För några veckor sedan berättade vi på Follicum att vi fått ett genombrott med en ny substans, FOL-014, som i pre-kliniska studier visade sig öka frisättning av insulin. Detta är ett uppseendeväckande resultat, vårt systematiska grundläggande forskningsarbete har resulterat i en bättre förståelse för hur våra olika substanser fungerar. De senaste rönen tyder på att vi har identifierat substanser som kan ha en betydande roll i diabetesbehandling, vilket är mycket lovande.

Diabetes är en växande folksjukdom där merparten av fallen (90 %) uppkommer på grund av vällevnad så som felaktig kost, rökning, alkohol och brist på motion – så kallad diabetes typ 2. Världshälso­organisationen uppskattar antalet personer med diabetes till fler än 420 miljoner i världen. Inom 20 år förväntas patientgruppen som lider av diabetes ha fördubblats. Till detta kommer ett mörkertal med ännu oupptäckt diabetes.

Prestigefylld forskning om diabetes

Follicum deltar också i ett projekt som syftar till att ta fram individanpassad medicin i diabetes. Projektet leds av professor Maria F. Gomez vid Lunds universitet och har tilldelats ett anslag om upp till cirka 100 MSEK fördelat över flera år från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Follicum deltar i projektet tillsammans med Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Stimulering av hårväxt

Redan i februari i år kunde vi på Follicum meddela att bolagets kliniska fas I/IIa-studie visat god säkerhet för läkemedelskandidaten FOL-005 och att inga negativa effekter av behandlingen påträffats. I den kliniska studien som genomförts vid Charité-sjukhuset i Berlin, har resultaten visat en stimulering av hårtillväxt vid behandling av friska försökspersoner.

Resultatet i studien visar en genomsnittlig ökning om 8 %, redan efter behandling tre gånger i veckan. Denna goda effekt existerar trots att formulering eller doseringen ännu inte är optimerad eller färdigutvecklad. För befintliga produkter rapporteras en ökning av hårtätheten i storleksordningen 4–14 % efter daglig eller i vissa fall två gånger daglig behandling.

Oönskat håravfall (alopecia), drabbar en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu högre, cirka 50 %. För kvinnor är siffran lägre ca 30%. Enbart marknaden för hårstimulerande läkemedel beräknas uppgå till cirka 3 miljarder USD årligen vilket innebär att det finns en enorm marknadspotential för ett effektivt läkemedel.

Nu fortsätter utvecklingsarbetet inför en fas II-studie där en mer användarvänlig formulering av FOL-005 skall testas för stimulering av hårtillväxt på ett större antal individer.

Written By
Popular
Society
12 July 2017
Can the Welfare State survive?
Medicine
8 June 2017
Showing location of proteins in cells opens a new chapter in human biology
Economics
24 April 2017
How NGOs succeed in changing global policy
Written By
Popular
Society
12 July 2017
Can the Welfare State survive?
Medicine
8 June 2017
Showing location of proteins in cells opens a new chapter in human biology
Economics
24 April 2017
How NGOs succeed in changing global policy
Related Articles