Premium partners
categories

6 July 2017
Distansstöd för den som spelar eller dricker för mycket

Foto: Lionel Roubeyrie

Det inte lätt att erkänna att man spelar eller dricker för mycket. Det är inte mer än en av fem personer med alkoholproblem, som söker professionell hjälp, och bara ca en av 10, bland de som spelar för mycket. Ett naturligt steg idag är att söka hjälp via Internet. Eftersom det oftast inte är klart från början hur stor hjälpinsats behövs, kan det vara optimalt om hjälp finns i form av insatser av olika mått – från den lilla, korta insatsen till längre stöd, i en stegvis modell (se fig 1). Här beskriver jag stegvis distansstöd för spel och alkohol utifrån dess funktion: motivationsarbete och förändringsarbete.

Figur 1. Stegvis modell för distansstöd

Motivationsarbete

Första steget för en hjälpsökande, både utanför och inom vården kan vara, att ta reda på om det finns ett problem eller inte. Ett första steg är att leta efter information på webben, och därefter att gå vidare och testa sig själv för att få personligt anpassad återkoppling och rekommendationer. För spel kan man testa sig och få återkoppling på www.stodlinjen.se med Problem Gambling Severity Index [PGSI; 1]. För alkohol – och droger – kan man testa sig och få återkoppling på www.eScreen.se [2], där man kan testa sig med AUDIT [3] och/eller DUDIT [4]. Testningen med PGSI på Stödlinjen omfattar idag drygt 3000 personer som testat sig under de senaste två åren och resultaten kommer att analyseras i en pågående doktorsavhandling [5]. Screeningen med AUDIT och DUDIT på eScreen.se har beskrivits ingående i en avhandling vid Karolinska Institutet 2012 [6]. Huvudresultaten från forskningen vad gäller alkohol är att ungefär en tredjedel av eScreen.se användare minskade sitt problematiska alkoholbruk under tre månader, en nedgång som var stabil upp till 12 månader [7]. Över 70 % av eScreen.se användare talade också med någon om sitt alkoholbruk, signifikant fler än kontrollgruppen och användare av Alkoholhjalpen.se, Bland studiedeltagarna ökade välbefinnandet mer hos de som hade reducerat sitt alkoholbruk, jämfört med de deltagare vars bruk var stabil [8].

Förändringsarbete

Att vara uppmärksam på hur mycket man spelar eller dricker är ett viktigt steg i att förändra sina vanor. Enklast är, att registrera hur mycket man spelar eller dricker i en kalender. Kortare insatser som smartphone appar kan erbjuda registrering av alkoholvanor [9] där det är tydligt att de som dricker mer än 9 (kvinnor) eller 14 (män) glas i veckan har nytta av en app som lär ut färdigheter för att förändra [10].  Men att börja förändra sitt spel- eller alkoholbeteende med hjälp av en app kanske inte räcker för att vidmakthålla förändringen. Det kan behövas ett mer fokuserat arbete med specifika övningar som handlar om förändring av vanorna. För spel finns självhjälpsprogrammet på stodlinjen.se, som kommer att utvärderas inom ramen för en kommande doktorsavhandling [5]. Vad gäller alkohol, har min forskargrupp undersökt det strukturerade eChange programmet, och funnit att deltagarna med enbart självhjälp hade minskat sitt alkoholbruk vid 10-veckors uppföljning, men att de som också fick guidning av rådgivare förändrade sina vanor i avsevärt större utsträckning, med en effektstorlek mellan grupperna på 0.77 [11]. Innehållet i eChange omfattar uppsättande av ett förändringsmål, registrering av sitt beteende, identifiering av risksituationer, utvecklande av strategier för att hantera sug efter att spela eller dricka, samt formulering av en krisplan. Sådana inslag ingår också i Stödlinjens självhjälpsprogram med 4 moduler om spel.

Hjälp genom rådgivning och/eller vården

Många personer känner också behov av att tala direkt med en person som lyssnar och ger respons, alltså en rådgivare. Detta steg kan komma när som helst i förändringsprocessen: både efter att man sökt information, genomfört screening, och försökt använda självhjälpsprogram, som i rådgivningssteget i Figur 1 eller innan man gjort något alls. Den som spelar för mycket (eller är orolig för detta) kan få direkt, anonym rådgivning via Stödlinjen.se och den som dricker för mycket kan få det via Alkohollinjen.se. Rådgivare på linjen finns tillgängliga på bestämda tider och använder evidensbaserade Motiverande samtal, för att hjälpa den som ringer att bestämma vilken förändring som är viktigast att börja med och vad de första stegen i förändringen behöver bli. Insatsen vid Stödlinjen kommer att utvärderas i en randomiserad, kontrollerad studie [5] och insatsen vid Alkohollinjen har utvärderats i en observationsstudie [12] och en randomiserad, kontrollerad studie pågår.

Ofta dröjer det länge innan en person med problematiskt spel-, alkohol- eller drogbruk vänder sig till socialtjänsten eller landstingsvården. Därför fyller digitala interventioner för att förändra dessa vanor ett viktigt behov och erbjuder ett lättillgängligt eget utrymme för att reflektera och förändra själv. Målet med vår forskning är att minska beroendeproblemen i samhället och bidra till bättre hälsa för den som spelar, dricker eller drogar för mycket, samt för dennes anhöriga och närmiljö.

Referenser

1.              Holtgraves, T., Evaluating the problem gambling severity index. Journal of gambling studies, 2009. 25(1): p. 105-120.

2.              Sinadinovic, K., et al., Internet-based Assessment and Self-Monitoring of Problematic Alcohol and Drug Use. Addictive Behaviors, 2010. 35: p. 464-470.

3.              Bergman, H. and H. Källmén, Alcohol use among Swedes and a psychometric evaluation of the Alcohol Use Disorders Identification Test. Alcohol & Alcoholism, 2002. 37: p. 245-251.

4.              Berman, A.H., et al., Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in Criminal Justice and Detoxification Settings and in a Swedish Population Sample. European Addiction Research, 2005. 11: p. 22-31.

5.              Wall, H., Remote interventions via web and telephone for individuals with problematic gambling, in Clinical Neuroscience. 2020, projected, Karolinska Institutet.

6.              Sinadinovic, K., Reaching out: Internet-based self-assessment of problematic substance use with personalized feedback. PhD dissertation., in Clinical Neuroscience. 2012, Karolinska Institutet: Stockholm.

7.              Sinadinovic, K., et al., Targeting individuals with problematic alcohol use via Internet-based cognitive-behavioral self-help modules, personalized screening feedback or assessment only: A randomized controlled trial. European Addiction Research, 2014. 20: p. 305-318.

8.              Berman, A.H., P. Wennberg, and K. Sinadinovic, Changes in Mental and Physical Well-Being Among Problematic Alcohol and Drug Users in 12-Month Internet-Based Intervention Trials. Psychology of Addictive Behaviors, 2015. 29(1): p. 97-105.

9.              Gajecki, M., et al., Mobile phone brief intervention applications for risky alcohol use among university students: a randomized controlled study. Addiction Science & Clinical Practice, 2014. 9: p. 11.

10.           Gajecki, M., et al., Skills training via smartphone app for university students with excessive alcohol consumption: A randomized controlled trial. International Journal of Behavioral Medicine, 2017: p. 1-11.

11.           Sundström, C., et al., Guided and unguided Internet-based treatment for problematic alcohol use: A randomized controlled pilot trial. PLOS ONE, 2016. 11(7): p. e0157817.

12.           Heinemans, N., et al., An evaluation of long-term changes in alcohol use and alcohol problems among clients of the Swedish National Alcohol Helpline. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2014. 9(1): p. 22.

Written By
Popular
Society
22 August 2016
Earned Citizenship: Migrants’ Views on the Welfare State
Health
14 June 2016
Studies of physical activity in the Swedish population
Medicine
22 August 2017
Hormone from fat tissue can give protection against PCOS
Written By
Popular
Society
22 August 2016
Earned Citizenship: Migrants’ Views on the Welfare State
Health
14 June 2016
Studies of physical activity in the Swedish population
Medicine
22 August 2017
Hormone from fat tissue can give protection against PCOS
Related Articles